Hopp til hovedinnhold
Please enable JS
pressconnect
Vi bygger broer mellom næringslivet og pressen
img

Vi er spesialisert på møtet mellom bedrifter, offentlige institusjoner og pressen, og vi veileder bedrifter, organisasjoner og bedriftsledere fra mange forskjellige bransjer.

Vi baserer arbeidet vårt på innsikt, erfaring og konfidensialitet, og vi tilbyr løsninger for PR, krisekommunikasjon, medieanalyse, nettverk, SoMe og digital kommunikasjon, film og video, samfunnskontakt og bedriftskommunikasjon.

Public relations

Omdømme · Budskaper · Synlighet

Forståelse for en god historie er en forutsetning for gjennomslagskraft i media.
Det går ut på å ramme inn budskapet, kjenne sitt publikum og sikre rett timing.

Vi hjelper deg med å håndtere media og designe riktig pressestrategi som passer din organisasjon eller bedrift, enten det gjelder salg, oppkjøp, fusjoner, avtaler, regnskap, produktlanseringer eller oppsigelser.

Film & video

Produksjon · Konsepter · Drone opptakene

Video kan bidra til å styrke kommunikasjonen din. Vi produserer profesjonelle videoer med moderne utstyr,
digital videoredigering og postproduksjon.

Vi er spesialister på videoer beregnet til Internett, men vi leverer innhold til alle plattformer.
Basert på journalistiske og kommunikative virkemidler står budskapet i sentrum under hele produksjonen.

Vår sertifiserte droneoperatør kan også løse oppgaver fra vinkler og høyder som gir en ekstra dimensjon til historien din.

Krisekommunikasjon

Pressehåndtering · Medieopplæring · Beredskap

Det er ødeleggende å være under beleiring av media.
Det sliter på de ansatte, og det kan gjøre ubotelig skade på omdømme og resultat.

Krisekommunikasjon handler om å minimere skaden, og vi tilbyr sparring, rådgivning
og utvikling av strategier eller praktisk håndtering av pressen i akutte og sensitive saker.
Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet, syv dager i uken.

Nettverk

Forbindelser · Kunnskapsdeling · Utvikling

Fortrolighet er nøkkelen til en åpen dialog.
Vi forenkler nettverksmøter som skaper en plattform for gjensidig forståelse.

Vi samler Danmarks skarpeste forretningsfolk, journalister og ledere
i et rom der det er plass for debatt, utvikling og kunnskapsdeling.

SoMe og digital kommunikasjon

Plattform · Målgruppe · Innhold

Sosiale medier er effektive kommunikasjonskanaler for å få et ufiltrert budskap gjennom til publikum.
Det er en unik mulighet til å tale direkte til ens interessenter, men det finnes utallige fallgruver
når du kommuniserer på sosiale medier.

Vi hjelper deg med å forstå dynamikken på de ulike plattformene, bli kjent med målgruppen din
og utvikle riktig innhold, slik at du bruker sosiale medier på en mest mulig effektiv måte.

Medieanalyse

Strategi · Medieopplæring · Data

En kvalitativ analyse er grunnlaget for en skarp kommunikasjonsstrategi.
For å kunne utnytte mediepotensialet sitt må man kjenne egne styrker og svakheter.

Gjennom tilpassede metoder og verktøy utarbeider vi analyser ut ifra interne og eksterne data,
som omhandler deres behov og potensial.

Samfunnskontakt

Ivaretakelse av interesser · Rammebetingelser · Avgjørelsesprosesser

Samfunnskontakt handler om tålmodighet og å ta vare på de rette kontaktene.
Politisk innsikt er avgjørende for å forstå hvor og hvordan beslutninger fattes.

Det er en balansegang mellom en reaktiv og proaktiv tilnærming, der det er utrolig viktig å kjenne sin besøkelsestid.
Vi bidrar til å vekke politikernes interesse for utvalgte områder i saker som krever politisk oppmerksomhet.

Bedriftskommunikasjon

Børsnoteringer og emisjoner · Fusjoner og oppkjøp · Finansielle kunngjøringer

Bedriftskommunikasjon handler om sikker og nøyaktig kommunikasjon i kritiske situasjoner, der både eksterne og interne interessenter må ha en 360 ​​graders håndtering.

Vi hjelper deg med å tilrettelegge og gjennomføre riktig medialisering for å sikre en pålitelig, konsistent og effektiv kommunikasjon.
Vi bidrar til å administrere medialisering rundt børsnoteringer, emisjoner, fusjoner og oppkjøp i tillegg til andre finansielle kunngjøringer for både børsnoterte og unoterte selskaper.

Hvem vi er
og hva vi gjør
Vi bygger broer mellom næringslivet og pressen. PressConnect jobber med strategisk kommunikasjon og presserådgivning i næringslivet.

Nyheter
Kommunikasjonsfirmaet PressConnect overtar 1. november aktivitetene i det digitale byrået EMPTYHOUSE, som er spesialisert på digitalt innhold, sosiale medier og videoproduksjon.
Hvis du vil
kontakte oss
Du er alltid velkommen til å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet. Ellers kan du finne vår individuelle kontaktinformasjon under «Om oss».